Greta: 511 067 351 Karolina: 601 633 589 kontakt@soshusky.pl

Nasza struktura

Zarząd:
Prezes: Karolina Biasion
Wiceprezes: Magdalena Bialik
Skarbnik: Kamil Nogal
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wojciech Syguła
Z-ca Przewodniczącego: Kamila Żaboklicka
Członek: Greta Rogoz
Koordynacja adopcji:
Greta Rogoz, kontakt: greta@soshusky.pl ,tel. 511 067 351
Koordynacja wolontariatu:
Magdalena Bialik, kontakt: magda@soshusky.pl, 796195177
Koordynacja działań interwencyjnych:
Greta Rogoz, kontakt: greta@soshusky.pl ,tel. 511 067 351