Greta: 511 067 351 Karolina: 601 633 589 kontakt@soshusky.pl

Nasza struktura

Zarząd:
Prezes: Karolina Biasion
Wiceprezes: Iwona Biasion
Skarbnik: Aleksander Sienicki
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Greta Rogoz
Z-ca Przewodniczącego: Joanna Drwięga
Członek: Dariusz Ochrymiuk
Koordynacja adopcji:
Greta Rogoz, kontakt: greta@soshusky.pl ,tel. 511 067 351
Koordynacja wolontariatu:
Karolina Biasion, kontakt: karolina@soshusky.pl, 601 633 589
Koordynacja działań interwencyjnych:
Greta Rogoz, kontakt: greta@soshusky.pl ,tel. 511 067 351