Greta: 511 067 351 Karolina: 601 633 589 kontakt@soshusky.pl

Pod naszą opieką ciągle przebywają potrzebujące czworonogi. Nie ograniczamy się tylko do szukania domu psom w schroniskach, ale te najbardziej potrzebujące umieszczamy w hotelach i domach tymczasowych. Niektóre z nich są chore i wymagają kosztownej opieki weterynaryjnej, inne mają problemy behawioralne, kolejne nie radzą sobie w warunkach schroniskowych itd. Lista psów obecnie przebywających pod naszą bezpośrednią opieką znajduje się na naszej stronie Znajdziesz ją TUTAJ

Każda z tych istot to dla nas poważne obciążenie finansowe. Jak wiecie jesteśmy organizacją non-profit i jesteśmy w stanie działać tylko dzięki wsparciu dobrych ludzi. Jeśli któryś z naszych podopiecznych szczególnie przypadł Ci do gustu, jednak są przeszkody uniemożliwiające Ci jego adopcję, a mimo to pragniesz mu pomóc, najlepszym rozwiązaniem jest adopcja wirtualna.

Opieka wirtualna może polegać na:
– pokryciu całości kosztów utrzymania wybranego psa,
– pokryciu kosztów wyżywienia lub leczenia danego psa,
– comiesięcznym wsparciu deklarowaną kwotą wybranego przez siebie psa.

W zamian my ze swej strony:
– umieszczamy na stronie internetowej, obok danych psa: imię, nazwisko, nazwę lub nick opiekuna wirtualnego,
– informujemy o postępach psiaka, a także przesyłamy aktualne zdjęcia. W dniu, kiedy pies wędruje do nowego domu, opiekun wirtualny jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony.

Opiekun wirtualny w każdej chwili może wycofać się z deklaracji sprawowania opieki wirtualnej, jednak prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o tym fakcie.

Jeżeli podjąłeś decyzję, lub zastanawiasz się  którego z naszych podopiecznych chciałbyś objąć wirtualną opieką, jak to zrobić i kiedy, zapraszamy do kontaktu z nami:  kontakt@soshusky.pl

Serdecznie dziękujemy naszym Wirtualnym Opiekunom:

Regulamin Wirtualnych Adopcji:

1. Adopcja Wirtualna to dobrowolna darowizna w postaci pomocy finansowej lub rzeczowej dla psów

znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom SOS Husky.

2. Opiekunem wirtualnym psa może być osoba prywatna, grupa osób lub firma.

3. Wpłaty z tytułu adopcji wirtualnych winny być przekazywane na konto Stowarzyszenia:

Santander Bank Polska S.A.

nr rachunku: 58 1090 1652 0000 0001 1802 2107

z dopiskiem: „darowizna adopcja wirtualna (imię psa)”.

4. Dary rzeczowe dla psa w postaci karmy, czy innych niezbędnych akcesoriów winny być

przekazywane w sposób ustalony z przedstawicielem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za adopcję.

5. Wirtualna adopcja nie jest sprzedażą psa, a wirtualny opiekun nie może rościć sobie prawa do

decydowania o losach zwierzęcia.

6. Jeden pies może być adoptowany wirtualnie przez więcej niż jedną osobę. Wyjątkami są psy,

których całkowite koszta związane z bytowaniem pokrywa jeden Opiekun.

7. Każdy Opiekun wirtualny, który podejmuje się pomocy finansowej wyraża zgodę na umieszczenie

swoich danych (imię i pierwszą literę nazwiska lub nazwę firmy jeśli przelew był wykonany z konta

firmowego) w comiesięcznym rozliczeniu finansowym, które Stowarzyszenie umieszcza na swojej

stronie internetowej i forum.

8. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky zamieści przy profilu psa na stronie internetowej

informację, że zwierzę znajduje się pod opieką wirtualną. O danych jakie zostaną tam umieszczone

decyduje Opiekun wirtualny w porozumieniu z przedstawicielem Stowarzyszenia. Dopuszcza się

umieszczanie grafik (logo firmy, grupy itp.) oraz odnośników do stron internetowych.

9. Opiekun wirtualny może w każdej chwili wycofać się z adopcji wirtualnej, w tym celu musi

poinformować mailowo lub telefonicznie przedstawiciela Stowarzyszenia.

10. W przypadku gdy Opiekun wirtualny nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wirtualna adopcja

ulega rozwiązaniu, a Stowarzyszenie usuwa dane umieszczone w profilu psa informujące o wirtualnej

adopcji.

10. Przedstawiciel Stowarzyszenia zobowiązuje się poinformować Opiekuna wirtualnego do 7

dni od daty adopcji psa o tym fakcie. W takiej sytuacji wirtualna adopcja ulega automatycznemu

rozwiązaniu.

11. Stowarzyszenie nie zwraca wpłaconych środków czy podarowanych przedmiotów i zastrzega

sobie możliwość przekazania ich (np. obroży i smyczy) dla innego psa będącego pod jego opieką po

umieszczeniu wirtualnie adoptowanego psa w domu stałym.

12. Każda wirtualna adopcja musi zostać ustalona z przedstawicielem Stowarzyszenia.